Quy định thu tiền rác hộ kinh doanh TPHCM

Những vấn đề về rác thải nói chung mà đặc biệt là phí hay tiền rác luôn là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Nhất là tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề này lại càng được quan tâm hơn cả đối với các hộ kinh doanh. Do đó nhằm tránh khỏi những bất cập trong việc quản lý và thu tiền rác hộ kinh doanh mà Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành một văn bản cụ thể quy định về nội dung này.

Xem thêm:
Hộ kinh doanh khác công ty như thế nào
Địa điểm phòng đăng ký kinh doanh ở đâu?
Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có khó hay không?

Quy định thu tiền rác hộ kinh doanh TPHCM

Quy định thu tiền rác hộ kinh doanh TPHCM

Quy định chung về tiền rác hộ kinh doanh

Hiện tại việc điều chỉnh vấn đề tiền rác hộ kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND. Văn bản này được ban hành nhằm thay thế cho Quyết định 88/QĐ-UBND về phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường được ban hành trước đó.

Đối tượng, phạm vi áp dụng

Căn cứ vào Điều 1 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND thì hầu hết các chủ thể trên địa bàn này đều phải thực hiện theo mức thu được quy định tại văn bản trên. Tức là bên cạnh hộ kinh doanh thì những cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ chỉ cần được cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt (chất thải rắn sinh hoạt) trên địa bàn thành phố đều sẽ áp dụng theo mức thu này.

Mức giá tối đa khi thu tiền rác hộ kinh doanh

Nhằm hạn chế những trường hợp lạm dụng mà Ủy ban nhân dân Thành phố đã quy định về mức giá tối đa trong hoạt động này. Theo đó các dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước không được phép vượt qua ngưỡng này. Cụ thể, Điều 2 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND có quy định:

Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

– Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn như sau:

+ Đối với thu gom tại nguồn bằng phương pháp thủ công: 364.000 đồng/tấn, tương đương 364 đồng/kg.

+ Đối với thu gom tại nguồn bằng phương tiện cơ giới: 166.000 đồng/tấn, tương đương 166 đồng/kg.

– Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là: 247.000 đồng/tấn, tương đương 247 đồng/kg.

Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước là: 475.000 đồng/tấn, tương đương 475 đồng/kg.

Tiền rác hộ kinh doanh

Mức thu tiền rác là bao nhiêu?

Mức thu tiền rác hộ kinh doanh cụ thể

So với văn bản trước đó có thể thấy mức thu này đã thay đổi và tăng hơn khá nhiều. Vấn đề này được lý giải nhằm hạn chế một phần lượng rác thải ra môi trường. Nhằm phù hợp với từng điều kiện nên Quyết định 38/2018/QĐ-UBND quy định cả lộ trình từ 2018 – 2022 trở đi. Cụ thể Điều 3 có quy định như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Lộ trình

Năm 2018 – 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022 trở đi

1. Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

         

a) Giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn

         

Thu gom thủ công

Đồng/kg

364

364

364

364

Thu gom cơ giới

Đồng/kg

166

166

166

166

b) Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

Đồng/kg

40

133,5

227

247

2. Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng ngân sách nhà nước

Đồng/kg

475

 

Ghi chú:

– Giá này đã tách thuế giá trị gia tăng đầu vào và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra.

– Ủy ban nhân dân quận – huyện căn cứ vào mức giá tối đa nêu trên và hướng dẫn của các Sở ngành liên quan để xây dựng mức giá chi tiết áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các cấu phần của đơn giá chi tiết (tiền lương, định mức giá nhiên liệu và các yếu tố khác trong xây dựng đơn giá), Ủy ban nhân dân quận – huyện chủ động điều chỉnh giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn quản lý cho phù hợp.

Các cơ quan ban ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp và thực hiện theo các quy định này.

Trên đây là nội dung tư vấn về quy định thu tiền rác hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu cần biết thêm thông tin thì bạn có thể liên hệ về Phan Law Vietnam theo cách thức dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.