Địa điểm phòng đăng ký kinh doanh ở đâu?

Nếu muốn tiến hành đăng ký kinh doanh thì không thể không nghe nhắc đến Phòng đăng ký kinh doanh. Với tư cách là cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nên tổ chức, cá nhân tự mình tiến hành đăng ký thì hầu hết đều phải đến địa điểm này. Tuy nhiên không phải bất kỳ Phòng đăng ký nào cũng có thẩm quyền trong mọi trường hợp. Do vậy cần tìm hiểu kỹ đâu là cơ quan có thẩm quyền giải quyết với trường hợp của mình.

Phòng đăng ký kinh doanh

Phòng đăng ký kinh doanh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký

Ngoài việc là cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh còn đảm nhận được những nhiệm vụ nhất định. Cụ thể Điều 14 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 18/2018/NĐ-CP) quy định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này như sau:

– Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

– Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự đăng ký hộ kinh doanh. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Phòng đăng ký kinh doanh ở đâu?

Như đã nói, không phải bất cứ Phòng ở những địa điểm nào cũng được phép giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Chỉ những doanh nghiệp được thành lập trong phạm vi của Phòng đăng ký kinh doanh đó thì mới có thể thực thi nhiệm vụ. Vấn đề này quy định tại Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 18/2018/NĐ-CP). Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh chính là địa điểm chính thức. Doanh nghiệp được thành lập ở địa bàn tỉnh nào thì Phòng đăng ký ở đó sẽ có thẩm quyền. Do vậy nếu bạn muốn đăng ký thì cần đến Phòng đăng ký thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở tỉnh, thành phố nơi bạn muốn đặt trụ sở.

Ví dụ: Phòng đăng ký kinh doanh TPHCM có địa chỉ như sau:

  • Địa chỉ sở kế hoạch đầu tư HCM: Số 32 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • SĐT: 028.38293179
  • Email: dkkd.skhdt@hcm.gov.vn
  • Website: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Pages/default.aspx

Để biết rõ hơn về cách thức đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh, bạn có thể liên hệ về thông tin dưới đây. Phan Law Vietnam sẽ có đội ngũ hỗ trợ tận tình để phù hợp nhu cầu của bạn.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.