Đăng ký công ty TNHH thành công 100%

Theo quy trình cơ bản thì trước khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH thì doanh nghiệp cần chuẩn bị toàn bộ kế hoạch cũng như các yếu tố cần có cho việc hình thành một đơn vị kinh doanh mới. Từ chi phí, nguồn vốn, ngân sách, tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, điều kiện kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,… Tiếp đó chính là phải có một cách đăng ký thành lập chính xác và bảo đảm tính hiệu quả khi bắt tay vào thực hiện.

Đăng ký công ty TNHH

Đăng ký công ty TNHH

Chuẩn bị thông tin, hồ sơ đăng ký công ty TNHH

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký công ty TNHH, chủ doanh nghiệp cần hoàn tất các công đoạn đầu tiên. Những công đoạn này sẽ hỗ trợ cho thủ tục thành lập sau đó. Tên công ty, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,… là những yếu tố cần chuẩn bị trước hết.

Khi đã có đầy đủ các tiền đề trên thì chủ doanh nghiệp hay người thực hiện tiến hành soạn thảo hồ sơ để đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Công đoạn này có thể nói là quan trọng nhất. Vì nếu hồ sơ không hợp lệ thì quy trình đăng ký thành lập công ty TNHH. Pháp luật về doanh nghiệp nói chung mà cụ thể là theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP) thì hồ sơ đăng ký thành công ty TNHH bao gồm 2 trường hợp sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân

+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Nộp hồ sơ đăng ký công ty TNHH

Khi đã hoàn thiện hồ sơ thì bước tiếp theo doanh nghiệp cần làm chính là nộp hồ sơ đó đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc tỉnh, thành phố sở tại.

Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ chính xác và đầy đủ giúp rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu không có bất kỳ sai sót nào thì sau từ 3-5 ngày sau khi nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đến nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Một trong những nghĩa vụ khi công ty TNHH mới được thành lập chính là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục này được thực hiện trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty. Thời hạn thực hiện là 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là chia sẻ của Phan Law Vietnam về các bước tiến hành trong thủ tục đăng ký công ty TNHH, bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại website: https://dangkykinhdoanhnhanh.com. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ về thông tin dưới đây để được tư vấn.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.