Cá nhân đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Hiện nay xu hướng khởi nghiệp đang khá phát triển và mở rộng dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều người gặp khó trong giai đoạn này đặc biệt là về mặt pháp lý. Những thủ tục này khiến cho quá trình khởi nghiệp bị gián đoạn và không thể hoàn thiện. Thông thường các khó khăn đó xuất phát từ hồ sơ, cách thức tiến hành,… hoặc do cá nhân không biết phải đăng ký doanh nghiệp ở đâu. Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Qúa trình đăng ký doanh nghiệp chỉ có thể được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền. Nếu một cá nhân nộp hồ sơ không đúng đơn vị có thể xử lý sẽ khiến cho quy trình bị kéo dài hơn. Hiện nay đơn vị có thẩm quyền trong việc giải quyết và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp được gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh. Nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP). Theo đó Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

 Ở cấp tỉnh

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Đặc biệt với hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ở cấp huyện

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký đối với hộ kinh doanh.

Như vậy đối với một cá nhân khi có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp thì đơn vị cần liên hệ chính là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan này sẽ tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh.

Đăng ký doanh nghiệp ở đâu?

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trình tự đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Quá trình đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh chính thức diễn ra khi hồ sơ đăng ký được nộp tại cơ quan này. Người tiến hành thực hiện nộp hồ sơ theo quy định tương ứng với loại hình doanh nghiệp dự kiến hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia khi hội đủ các điều kiện sau:

– Có đủ giấy tờ theo quy định

– Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Tiếp đó cơ quan này có trách nhiệm nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và tải các văn bản trong hồ sơ sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ hợp lệ và không có bất kỳ yêu cầu sửa đổi bổ sung gì thì trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện.

Trên đây là phần giải đáp về thắc mắc cá nhân đăng ký doanh nghiệp ở đâu. Nếu có bất cứ yêu cầu liên quan đến vấn đề này, bạn có thể liên hệ Phan Law Vietnam để được hỗ trợ.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.