Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online

Xu hướng kinh doanh ngày càng phát triển, vì thế mà việc đăng ký doanh nghiệp cũng được quan tâm. Kết hợp với đó là sự lan rộng của công nghệ thông tin cũng đã tạo ra sự kết hợp của hai lĩnh vực này. Cụ thể là giờ đây, doanh nghiệp đã có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp online. Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì các thủ tục sẽ được tiến hành không cần phải trực tiếp đến cơ quan. Hệ thống này sẽ tự động xử lý hồ sơ và thông báo kết quả xử lí. Một điểm đáng lưu ý chính là hồ sơ đăng ký dùng trong trường hợp này cần tuân thủ một số điều kiện thì mới có thể xem là hợp lệ.

đăng ký doanh nghiệp online

Đăng ký doanh nghiệp online

Tìm hiểu về cách thức đăng ký doanh nghiệp online

Cách gọi này có tên chính thức là hình thức đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử. Qúa trình này sẽ được diễn ra tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quyền đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP) thì tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thay vì đăng ký trực tiếp. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin và thực hiện. Để thao tác tại hệ thống này các chủ thể cần lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh. Đây là hai công cụ phục vụ cho việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trình tự, thủ tục đăng ký

Điều 37 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP) có hướng dẫn chung về cách thức này. Theo đó việc cần làm là kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, cá nhân sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế. Cơ quan này sẽ tự động tạo mã số cho doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

đăng ký doanh nghiệp online

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online

Về quy trình thì quá trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng chỉ có thể hoàn thiện khi hồ sơ đủ điều kiện theo yêu cầu. Trong trường hợp này hồ sơ được xem là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

– Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy

– Các giấy tờ được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

– Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

Hồ sơ phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài Khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể sau đây:

– Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Người được cá nhân có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan. Trong trường hợp này, kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 11.

Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online theo quy định pháp luật. Để tìm hiểu kỹ hơn vui lòng liên hệ trực tiếp Phan Law Vietnam để được giải đáp.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.