Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang ở đâu?

Cơ quan có thẩm quyền chính trong hoạt động thành lập doanh nghiệp chính là phòng đăng ký kinh doanh. Theo cơ chế quản lý nhà nước, ở mỗi địa phương sẽ có phòng đăng ký kinh doanh riêng biệt. Những cơ quan đó sẽ được xác định nhiệm vụ, quyền hạn trong một phạm vi cụ thể. Cũng vì vậy mà tại tỉnh Tiền Giang cũng có phòng đăng ký kinh doanh riêng biệt. Vậy Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang ở đâu và phạm vi hoạt động như thế nào?

Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang

Phòng đăng ký kinh doanh

Quy định chung về phòng đăng ký kinh doanh

Sơ lược về phòng đăng ký kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì phòng đăng ký kinh doanh là một trong các cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan này được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh). Ở phạm vi cấp tỉnh, phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ chính của phòng đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 14 Nghị định là:

– Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, cấp, từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

– Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ

– Hướng dẫn cơ quan cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định

– Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang

Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang

Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang

Địa điểm ở đâu?

Tại địa bàn tỉnh Tiền Giang, những ai có nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang theo thông tin sau:

– Tên Tiếng Việt: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

– Tên Tiếng Anh: Tien Giang Department Of Planning And Investment

– Địa chỉ: Số 38, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

– Điện thoại: 0273 3873381   – Fax: 0273 875487

– Email: skhdt@tiengiang.gov.vn

Đơn vị hỗ trợ đăng ký kinh doanh tại Tiền Giang

Việc tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang xảy ra khi các chủ doanh nghiệp lựa chọn hình thức trực tiếp. Tuy nhiên hình thức này lại tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Bởi vì nếu muốn tự thực hiện thì cần những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn. Với một người không am hiểu về vấn đề này thì đây thực sự là một khó khăn pháp lý.

Cách giải quyết tốt nhất là nên tìm cho mình một đơn vị hỗ trợ đăng ký ngay địa bàn tỉnh Tiền Giang. Những đơn vị này sẽ giúp cho doanh nghiệp mới dễ dàng được thông qua. Đồng thời còn hạn chế được những rủi ro khác sau khi thành lập doanh nghiệp. Một gợi ý cho những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này chính là Phan Law Vietnam.

Địa chỉ: 160 Trần Nguyên Hãn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Trên đây là giải đáp về thắc mắc Phòng đăng ký kinh doanh Tiền Giang ở đâu? Nếu có yêu cầu cần giải đáp thê, bạn có thể liên hệ trực tiếp về Phan Law Vietnam.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.