Khi nào cần phải hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp?