Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân có gì?

Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân muốn hoạt động kinh doanh thì trước hết phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Thủ tục này là quá trình công nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sự hình thành của một doanh nghiệp. Kết quả của thủ tục này chính là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Muốn thực hiện của tục này thì người tiến hành cần chú ý đến hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân. Đây là yếu tố có vai trò quyết doanh nghiệp có được cấp giấy chứng nhận hay không.

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân có những gì?

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì?

Để thực hiện đăng ký doanh nghiệp tư nhân, trước hết người thực hiện phải soạn thảo hồ sơ pháp lý doanh nghiệp. Hồ sơ này bao gồm các loại giấy tờ phục vụ cho việc xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Muốn yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp văn bằng này thì phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Các giấy tờ khác có liên quan như:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề

+ Văn bản uỷ quyền

Nếu hồ sơ thiếu bất kỳ một loại giấy tờ nào theo từng trường hợp nhất định thì sẽ bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp giấy chứng nhận.

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân có gì?

Cách nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phương pháp nộp hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ sẽ được nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay pháp luật cho phép người thực hiện có thể thực hiện công đoạn này theo 2 cách thức sau:

Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh

Đây là cách thức truyền thống đã được áp dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân trong nhiều năm qua. Nếu nộp hồ sơ theo cách này, người thực hiện trực tiếp liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tiếp đó nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận một cửa Nhận hồ sơ và đóng đầy đủ các loại phí, lệ phí theo quy định. Sau khi hoàn tất thì người nộp hồ sơ sẽ được nhận giấy biên nhận hẹn trả kết quả..

Căn cứ vào thời gian đã được hẹn, mang theo giấy biên nhận và Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân của người nộp hồ sơ bản gốc để đối chiếu thông tin và nhận kết quả.

Nộp online qua mạng điện tử

Cách nộp hồ sơ này ứng dụng sự phát triển của công nghệ thông tin thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công đoạn này được tiến hành tại website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn

Những giấy tờ trong hồ sơ sẽ được thể hiện dưới dạng điện tử và nộp vào cổng thông tin này. Sau khi có thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận một cửa Nhận hồ sơ – Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố đặt trụ sở chính. Đối với cách thức đăng ký trực tuyến này thì người thực hiện sẽ không phải mất các loại lệ phí hay chi phí như khi nộp trực tiếp. Nếu hồ sơ hợp lệ và đúng quy định thì sau đó người thực hiện chỉ việc mang biên nhận và giấy tờ chứng thực cá nhân đến để đối chiếu thông tin và nhận giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn về hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân theo quy định hiện hành. Để cách thức đăng ký và soạn hồ sơ hiệu quả, bạn vui lòng liên hệ Phan Law Vietnam để được giái đáp.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.