Cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Với loại hình này, cá nhân làm chủ sẽ phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. So với những loại hình doanh nghiệp khác thì cơ cấu tổ chức và  cách thức để vận hành của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các thủ tục và cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân bị bỏ quên. Nếu các vấn đề pháp lý gặp thiếu sót sẽ dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân trực tiếp

Cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân sẽ bao gồm cách đăng ký trực tiếp và đăng ký online. Đối với cách làm trực tiếp thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký sẽ được nộp ngay tại cơ quan này để yêu cầu xử lý. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Nếu trường hợp từ chối thì Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo được thể hiện bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nội dung thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân online

Hình thức này cho phép các doanh nghiệp tư nhân hoàn thiện thủ tục thông qua Cổng thông tin điện tử. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trang điện tử có thể hỗ trợ trong việc đăng ký doanh nghiệp tư nhân. Trong hình thức này lại có hai phương thức để người thực hiện có thể lựa chọn:

Cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp online

Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Đây là một công cụ để có thể đăng ký doanh nghiệp tư nhân online thông qua Cổng thông tin quốc gia. Hồ sơ được nộp nếu hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để cơ quan này tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Khi cơ quan thuế gửi mã số doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ qua mạng điện tử cho doanh nghiệp biết.

Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Sau khi đã nộp hồ sơ bản điện tử bằng tài khoản kinh doanh doanh thì người đại diện còn cần nộp thêm một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. Đi kèm theo đó là Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Tất cả được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu hồ sơ doanh nghiệp cung cấp và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy. Nếu hồ sơ doanh nghiệp cung cấp chưa hợp lệ, sẽ có thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ bằng thông báo qua mạng điện tử.

Trên đây là hướng dẫn về các cách đăng ký doanh nghiệp tư nhân theo quy định hiện hành. Để được tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể liên hệ Phan Law Vietnam để được hỗ trợ.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.