Không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh (hay còn gọi là Hộ kinh doanh cá thể) là một hình thức kinh doanh với quy mô nhỏ, thường là trong gia đình, dưới 10 lao động. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến các loại thuế phải nộp của hộ kinh doanh và mức xử phạt nếu không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể. Mong rằng bài viết tư vấn dưới đây sẽ hữu ích với Quý vị.

Không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể

Không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể được hiểu như thế nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hộ kinh doanh cá thể được hiểu là do 01 cá nhân hoặc 01 nhóm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoặc 01 hộ gia đình đứng ra làm chủ, chỉ được tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định, sử dụng dưới 10 người lao động và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình.

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể như thế nào?

Theo quy định của pháp luật năm 2020, hộ kinh doanh cá thể phải nộp 3 loại thuế chính, đó là lệ phí môn bài; thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường,… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Cách tính thuế môn bài

Cách tính thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể như sau:

Mức lệ phí môn bài được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh cá thể đó, bao gồm 3 mức như sau:

  • Đạt doanh thu trên 100 triệu đồng/năm cho đến 300 triệu đồng/năm: Phải đóng 300.000 đồng/năm
  • Đạt doanh thu trên 300 triệu đồng/năm cho đến 500 triệu đồng/năm: Phải đóng 500.000 đồng/năm
  • Đạt doanh thu đạt trên 500 triệu đồng/năm: Phải đóng 1.000.000 đồng/năm

Cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể như sau:

  • Nếu đạt doanh thu tính thuế từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế
  • Nếu nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định không phải nộp giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân  là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm
  • Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng
  • Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x tỷ lệ % thuế thu nhập cá nhân
Không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể

Nghĩa vụ nộp thuế của hộ kinh doanh

Không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể thì bị xử lý như thế nào?

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh, các bạn bắt buộc phải nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, các bạn không đến cơ quan thuế có thẩm quyền để kê khai thuế. Do đó, với hành vi không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể thì các bạn phải tự xác định số tiền chậm nộp tiền thuế dựa vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày bị chậm nộp thuế và mức tiền đã chậm nộp, theo công thức sau đây:

Số tiền chậm nộp thuế = số tiền thuế chậm nộp x mức tiền chậm nộp x số ngày chậm nộp

Trong đó:

  • Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế đến ngày mà hộ kinh doanh nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
  •  Mức tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

Trên đây là những vấn đề khái quát về vấn đề không nộp thuế hộ kinh doanh cá thể. Nếu quý khách muốn được giải đáp thắc mắc hay tư vấn pháp luật thuế có thể liên hệ với chúng tôi. Vui lòng liên hệ qua website http://phan.vn hoặc theo địa chỉ dưới đây để được giải đáp.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.