Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn khái niệm, đặc điểm và quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm:
Dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có khó hay không?
Địa điểm phòng đăng ký kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ vào Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân được hiểu như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ

Doanh nghiệp tư nhân không có tài sản riêng tách rời khỏi chủ sở hữu và không xuất hiện sự góp vốn giống như ở các công ty có nhiều chủ sở hữu.

Về quan hệ sở hữu vốn trong doanh nghiệp

Ban đầu thì nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân xuất phát từ tài sản của chủ doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư và chỉ phải khai báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống dưới mức đã đăng ký. Vì vậy, không có giới hạn nào giữa phần vốn và tài sản được đưa vào kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân là phần còn lại thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp.

Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lý

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất. Vì vậy cá nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.

Về phân phối lợi nhuận

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu và toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thuộc về một mình chủ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân

Một pháp nhân có tài sản riêng, tức là phải có sự tách bạch giữa tài sản của pháp nhân đó với những người tạo ra pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản vì tài sản của doanh nghiệp tư nhân không độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

So với các loại hình doanh nghiệp công ty khác, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân khá đơn giản:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (mẫu Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp:
  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
  • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tới Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo bị từ chối.

Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc dấu doanh nghiệp và thông báo mẫu dấu lên Cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Phan Law Vietnam là một trong những tổ chức có thể đảm bảo cho thủ tục đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng và đơn giản nhất. Bạn có thể tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan tại đây theo các cách thức và thông tin bên dưới.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

 

Comments are closed.