Đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Pháp luật luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong từng giai đoạn. Điển hình như việc tối giản trong các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh. Nhờ vậy mà giờ đây quy trình đăng ký doanh nghiệp đã được rút ngắn đi rất nhiều. Nếu trước đây thời gian để hoàn tất thủ tục này khá dài thì giờ quá trình này diễn ra khá nhanh chóng và dễ dàng. Vậy hiện nay theo những quy định mới nhất thì thủ tục đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Thủ tục đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Thành lập doanh nghiệp, công ty hay hộ kinh doanh đều là bước đầu tiên trong quá trình kinh doanh. Dù chỉ là bước đầu nhưng giai đoạn này lại vô cùng quan trọng trong kế hoạch khởi nghiệp. Do đó cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tạo tiền đề cho các bước tiếp theo.

Thời hạn đăng ký doanh nghiệp

Đăng ky kinh doanh chủ yếu là thủ tục đăng ký thành lập các loại hình doanh nghiệp. Thời hạn để hoàn tất cho dạng thủ tục này kết thúc khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì thời hạn sẽ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có vấn đề phát sinh thì, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn đăng ký hộ kinh doanh

Ngoài doanh nghiệp thì hộ kinh doanh muốn hoạt động cũng cần thông qua thủ tục đăng ký. Khoản 2 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP có quy định về thời hạn hoàn tất thủ tục này. Theo đó khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Hộ kinh doanh được cấp văn bằng khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định

– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

Thời hạn đăng ký kinh doanh

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời hạn đăng ký kinh doanh

Thực tế thời hạn đăng ký kinh doanh sẽ không cố định trong mọi trường hợp. Có trường hợp sẽ bị kéo dài hay rút ngắn nhất có thể. Chẳng hạn, nếu người đăng ký chuẩn bị hồ sơ không đầy đủ thì chắc chắn sẽ phải sửa đổi, bổ sung. Khi đó thì phải có thêm giai đoạn sửa đổi, bổ sung theo văn bản thông báo. Ngược lại nếu đã đầy đủ hồ sơ thì quy trình sẽ được diễn ra đúng trình tự vốn có.  nộp thêm bất kỳ giấy tờ gì. Nếu không quá trình đăng ký kinh doanh của bạn sẽ diễn ra khá lâu.

Lưu ý, thời gian trên đây chỉ là áp dụng đối với thủ tục đăng ký để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra chủ đầu tư còn cần thêm thời gian để chuẩn bị về các yếu tố như: soạn thảo hồ sơ, thủ tục, giấy tờ liên quan… Do đó mà thời gian hoàn thành toàn bộ sẽ còn phụ thuộc vào từng doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề đăng ký kinh doanh mất bao lâu? Để biết cách hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất, bạn có thể liên hệ Phan Law Vietnam để được hỗ trợ.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline:  0794.80.8888 
Email: info@phan.vn

Comments are closed.