Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Loại hình kinh doanh công ty TNHH vẫn đang chứng tỏ được sức hút của mình khi luôn là sự lựa chọn hấp dẫn dành cho những nhà khởi nghiệp mới. Nếu muốn thành lập một sự nghiệp cho riêng mình thì công ty TNHH chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng một vấn đề xảy ra là công ty TNHH lại bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Vì vậy mà những thắc mắc xung quanh việc sự khác biệt giữa hai loại hình này được tìm hiểu khá nhiều. Bởi vì khác với công ty TNHH nhiều thành viên thì dạng một thành viên lại là mô hình kinh doanh khá ít người sử dụng vì không phải ai cũng có đủ khả năng để thành lập và vận hành một mình.
Xem thêm:
Hộ kinh doanh khác công ty như thế nào
Địa điểm phòng đăng ký kinh doanh ở đâu?
Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có khó hay không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Quy định chung về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định cụ thể về loại hình doanh nghiệp đặc biệt này. Cụ thể như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty không được quyền phát hành cổ phần.

Phân tích đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mỗi loại hình doanh nghiệp khi được đưa vào xây dựng và phát triển đều có những đặc điểm riêng. Do vậy mà để đảm bảo được tính nhất quán cũng như giúp chủ sở hữu nhận định được tình hình thực tế có phù hợp với loại hình này hay không thì trước hết cần tìm hiểu rõ các đặc trưng pháp lý của công ty TNHH MTV.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đặc điểm pháp lý của công ty

Số lượng thành viên công ty

Khác với công ty TNHH 2 thành viên, loại hình doanh nghiệp này ấn định chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Chủ thể đó chỉ có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức đáp ứng được các quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014. Chủ thể đó cũng đồng thời nắm quyền điều hành, quản lý và chi phối trực tiếp đối với các hoạt động của công ty.

Vốn điều lệ

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ của công ty tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty. Do vậy mà chủ sở hữu có nghĩa vụ phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ.

Trách nhiệm đối với nghĩa vụ tài chính

Dù vẫn chỉ có một chủ sở tương tự như doanh nghiệp tư nhân nhưng chế độ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ lại có sự khác biệt rõ nét. Nếu doanh nghiệp tư nhân chỉ trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình thì công ty TNHH MTV chỉ có trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Khả năng huy động vốn

Pháp luật không cho phép công ty này huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng. Công ty có thể thông qua việc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào.

Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua vốn góp

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác. Đặc biệt nếu có nhu cầu thì vẫn có thể góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là tư vấn chung của Phan Law Vietnam về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Nếu cần thêm thông tin gì, bạn hãy liên hệ theo các cách thức dưới đây để được hướng dẫn.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.