Công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức thế nào?

Công ty TNHH 1 thành viên đang là lựa chọn của rất nhiều cá nhân và tổ chức khi có ý định khởi nghiệp. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Nhưng về bản chất thì chủ sở hữu loại hình công ty này chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ. Tuy nhiên điểm khác biệt cơ bản nhất chính giữa hai công ty TNHH MTV với hai chủ thể sở hữu khác nhau chính là trong cơ cấu tổ chức của công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Thuộc nhóm công ty TNHH, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được công nhận là một trong những loại hình doanh nghiệp chính thức. Loại hình này sở hữu các đặc điểm theo quy định tại Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 cụ thể là:

Doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty)

– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Cơ cấu tổ chức trong công ty TNHH 1 thành viên

Tuỳ theo chủ sở hữu của công ty là dạng chủ thể nào mà sẽ có cách thức tổ chức phù hợp. Pháp luật hiện hành và cụ thể là Luật doanh nghiệp 2014 cơ quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý khi công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức và do cá nhân làm chủ sở hữu.

Công ty TNHH 1 thành viên

Mô hình tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu

Đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì sẽ được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Nếu Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Với công ty có chủ sở hữu là cá nhân thì mô hình tổ chức quản lý được thực hiện theo Điều 85 Luật doanh nghiệp 2014. Khi đó trong công ty sẽ gồm có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnnam về mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên được nhiều người áp dụng. Nếu bạn có nhu cầu thành lập loại hình doanh nghiệp này hay muốn tìm hiều kỹ hơn thì có thể liên hệ về thông tin dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.