Cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Hộ gia đình là một loại hình kinh doanh đặc biệt. Pháp luật công nhận, quy định và điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh của hộ gia đình. Đây là một trong những điểm mạnh của pháp luật để phù hợp với thực trạng kinh doanh ở thị trường Việt Nam. Để hoạt động thương mại với hình thức này, bạn cần đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu về cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình ngay bài viết này.

dang-ky-kinh-doanh

Làm sao để đăng ký hộ kinh doanh?

Định nghĩa về hộ gia đình, hộ kinh doanh

Pháp luật có định nghĩa cụ thể về hai khái niệm này tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, có thể hiểu:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.”

Chỉ có cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện mới có quyền thành lập hộ gia đình. Trong trường hợp hộ gia đình không thuộc hoạt động miễn đăng ký kinh doanh, bạn phải thực hiện cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình dưới hình thức hộ kinh doanh.

Tiến hành thủ tục đăng ký hộ gia đình như thế nào

Cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình dưới hình thức hộ kinh doanh đó là nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện hộ gia đình.
thuc-hien-thu-tuc

Chuẩn bị thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Đối với giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cần có đầy đủ các nội dung dưới đây:

  • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
  • Ngành, nghề kinh doanh
  • Số vốn kinh doanh
  • Số lao động
  • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện hộ gia đình

Thời hạn xử lý đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi bạn nộp hồ sơ theo cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình ở trên sẽ được cấp Giấy biên nhận. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

  • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
  • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. Trong trường hợp quá 03 ngày làm việc không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Để đội ngũ Luật sư của Phan Law Vietnam hỗ trợ tư vấn tốt hơn vấn đề cách đăng ký kinh doanh hộ gia đình, bạn có thể trực tiếp liên hệ trao đổi với chúng tôi thông qua các phương thức liên hệ dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 0794.80.8888 – 1900.599.995 

Email: info@phan.vn

Comments are closed.