Tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại

Khi kinh doanh, việc tính toán các loại chi phí trong doanh nghiệp và tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại là vô cùng quan trọng với các nhà quản trị. Nắm bắt được chi phí được quản lý và sử dụng, doanh nghiệp có thể tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh. Vậy cụ thể chi phí là gì? Và các loại chi phí trong doanh nghiệp? Bài viết này sẽ giải đáp tất cả các thông tin trên nhé!

Chi phí là gì? 

Chi phí được hiểu là giá trị của nguồn lực được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Bản chất của chi phí là sự đánh đổi để lấy một kết quả khác, kết quả này thể hiện dưới dạng vật chất như sản phẩm, nhà xưởng, tiền… hoặc không phải dạng vật chất như kiến thức, dịch vụ.

Tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại
Tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại.

Tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại

Để hoạt động và vận hành trơn tru, doanh nghiệp thương mại cần bỏ ra các loại chi phí khác nhau như chi phí nguyên vật liệu, chi phí thuê nhân công, chi phí sản xuất chung và các chi phí ngoài sản xuất. 

Chi phí nguyên vật liệu

Một trong các loại chi phí trong doanh nghiệp thương mại cần nhắc đến đầu tiên đó là chi phí nguyên vật liệu. Chi phí nguyên vật liệu là toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, phụ tùng thay đổi, xuất dùng cho sản xuất. Chi phí nguyên vật liệu bao gồm nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ được dùng trực tiếp để sản xuất sản phẩm xây lắp.

  • Nguyên vật liệu chính bao gồm các nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất. Chi phí nguyên vật liệu chính thường được xây dựng theo định mức chi phí nhất định.
  • Nguyên vật liệu phụ là các vật liệu kết hợp với các vật liệu khác trong quá trình sản xuất giúp làm tăng thêm chất lượng và thẩm mỹ của sản phẩm hoặc đảm bảo cho hoạt động sản xuất được trôi chảy. 

Chi phí thuê nhân công

Chi phí nhân công là các khoản phải chi trả cho việc thuê nhân viên của doanh nghiệp. Các chi phí này bao gồm tiền lương cho đến các khoản phụ cấp, trợ cấp như thưởng, tiền trợ cấp ăn uống, tiền xăng xe… mang tính chất lượng trước khi trừ các khoản giảm trừ. Trong số các loại chi phí trong doanh nghiệp đây là khoản chi phí chiếm tỷ lệ tương đối cao.

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Đây là chi phí mà doanh nghiệp cần chi trả cho các tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh. Chi phí khấu hao bao gồm chi phí khấu hao hữu hình và chi phí khấu hao vô hình. Trong đó, chi phí khấu hao hữu hình là giá trị khấu hao mà doanh nghiệp bỏ ra để trích khấu hao tương ứng với tài sản cố định tùy thuộc vào thời gian sử dụng của nó. Chi phí khấu hao vô hình là tài sản không thể hiện dưới dạng vật chất nhưng vẫn mang giá trị chung của doanh nghiệp, được sử dụng trong kinh doanh, sản xuất.

Tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại
Tỷ lệ chi phí trong doanh nghiệp thương mại.

Chi phí ngoài sản xuất 

Chi phí ngoài sản xuất là những chi phí phát sinh liên quan đến các hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Các chi phí này có thể là chi phí quản lý khách hàng, chi phí tiếp thị, chi phí chăm sóc khách hàng… Để giảm thiểu chi phí ngoài sản xuất, doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp tối ưu quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Các giải pháp công nghệ này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí quản lý, vận hành doanh nghiệp.

Mong rằng bài viết trên của chúng tôi đã giúp bạn có thêm thông tin doanh nghiệp thương mại. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp cho bạn. Liên hệ Phan Law Vietnam theo thông tin sau đây:

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.