Quy trình mua hàng của doanh nghiệp thương mại như thế nào?

Doanh nghiệp vừa thành lập và đang ở những bước đầu tiên để hoạt động. Chắc chắn, trong quá trình vận hành có phát sinh các vấn đề về mua hàng để phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp. Không biết quy trình mua hàng của doanh nghiệp thương mại nên tiến hành như thế nào để có thể kết toán thuế được tối ưu.

quy-trinh-mua-hang

Quy trình mua hàng của doanh nghiệp thương mại

Để có thể tối ưu việc vận hành doanh nghiệp, trong trường hợp cần mua hàng hóa để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành bạn nên tiến hành từng bước theo quy trình như sau:

1. Lập yêu cầu mua hàng

Các phòng ban trong doanh nghiệp sẽ gửi yêu cầu đến bộ phận mua hàng. Yêu cầu mua hàng này phải được duyệt bởi trưởng phòng ban hoặc người chịu trách nhiệm cho phòng ban có yêu cầu

2. Lập yêu cầu báo giá

Bộ phận mua hàng dựa trên các yêu cầu nhận được sẽ tìm kiếm các nhà cung cấp và gửi yêu cầu báo giá

3. Tiếp nhận báo giá từ nhà cung cấp và phê duyệt

Từ các báo giá được gửi về, bộ phận mua hàng phải kiểm duyệt và chọn lọc ra các nhà cung cấp phù hợp nhất với yêu cầu của doanh nghiệp

4. Lập hợp đồng mua hàng

Sau khi lựa chọn được nhà cung cấp, bộ phận mua hàng tiến hành lập hợp đồng nhập hàng về kho. Ngoài ra sẽ chuyển hợp đồng về cho các phòng ban liên quan khác để theo dõi như: Kế toán, bộ phận kho…

5. Đề nghị nhập hàng, đề nghị kiểm hàng

Trong trường hợp cần nhập số lượng nhiều và liên tục, bạn cần lập thêm đề nghị nhập hàng và đề nghị kiểm hàng để bộ phận kho có thể nắm được lịch nhập hàng, cũng như kiểm duyệt chất lượng sản phẩm của hàng nhập về.

6. Nhập kho và thanh toán

Sau khi đã kiểm duyệt hàng, tiến hành nhập kho lưu trữ sử dụng và thực hiện thanh toán theo hợp đồng mua hàng.

Trên đây là quy trình mua hàng mà doanh nghiệp thương mại nên hướng đến thực hiện. Chi tiết hơn cho từng bước bạn có thể trực tiếp trao đổi với Phan Law Vietnam thông qua:

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 0794.80.8888 – 1900.599.995 

Email: info@phan.vn

Comments are closed.