Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh trong tình hình covid 19