Đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử

Các hoạt động thương mại điện tử đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Nhất là khi thị phần điện tử công nghệ đang phủ khắp mọi hoạt động xã hội. Nhờ đó mà những hình thức kinh doanh qua mạng trở nên quen thuộc. Hiện nay hình thức kinh doanh này không chỉ giới hạn ở những cá nhân nhỏ lẻ mà đang trở thành công cụ để các chủ thể kinh doanh cạnh tranh với nhau. Những hoạt động này diễn ra chủ yếu tại các trang thương mại điện tử được lập ra chính thức. Tuy nhiên các trang đó muốn được công nhận thì thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử.

Đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử

Đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử

Đối tượng cần đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Những hoạt động thương mại điện tử hiện đang được quy định cụ thể tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Các tổ chức hoặc cá nhân sẽ có nhiều phương thức để hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp bằng website. Đây cũng đồng thời là những đối tượng cần thực hiện đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử. Dù là loại hình nào trong ba phương thức sau đây đều có nghĩa vụ đăng ký. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì các phương thức đó bao gồm:

– Sàn giao dịch thương mại điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử được định nghĩa tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Đó là website thương mại điện tử cho phép các chủ thể không phải chủ sở hữu website sử dụng. Những chủ thể đó sẽ tiến hành toàn bộ hoặc một phần quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

– Website khuyến mại trực tuyến: Khoản 10 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP có quy định về loại hình này. Theo đó đây là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức thiết lập. Mục đích chính là để thực hiện việc khuyến mại cho những hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, cá nhân … những hoạt động này được tiến hành theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

– Website đấu giá trực tuyến: Đó là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

Đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử

Nguyên tắc kinh doanh website thương mại điện tử

Nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

Một website thương mại điện tử thì trước hết cần tuân thủ quy định về đăng ký và thông báo. Ngoài ra mỗi website còn phải bảo đảm thực hiện theo đúng các nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực. Nguyên tắc hoạt động trong thương mại điện tử được quy định tại Điều 26 như sau:

Tự do, tự nguyện thỏa thuận

Nguyên tắc tự do, tự nguyện trong thoả thuận luôn là nguyên tắc hàng đầu trong hoạt động thương mại. Với nguyên tắc này thì các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có quyền tự do thỏa thuận. Mọi thỏa thuận sẽ hướng tới việc xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên trong giao dịch. Tuy nhiên những thoả thuận đó không được phép trái với quy định của pháp luật. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử

Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nếu đã là hoạt động thương mại thì ngoài việc tìm kiếm lợi nhuận thì vấn đề về quyền lợi của người tiêu dùng vẫn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Do vậy mà vấn đề này cũng trở thành một nghĩa vụ cũng như nguyên tắc khi hoạt động. Để thực hiện được nguyên tắc này thì cần lưu ý những vấn đề sau:

– Chủ sở hữu, người bán phải tuân thủ quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

– Khách hàng trên website là người tiêu dùng dịch vụ thương mại điện tử. Đồng thời cũng sẽ là người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ do người bán trên website này cung cấp.

– Trường hợp người bán trực tiếp đăng thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình trên website thương mại điện tử thì thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng không phải là bên thứ ba cung cấp thông tin theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử cũng là nền tảng xuyên suốt trong hoạt động này.

Trên đây là một số thông tin cần biết trước khi đăng ký kinh doanh website thương mại điện tử. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ về Phan Law Vietnam để được tư vấn trực tiếp.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995
Email: info@phan.vn

Comments are closed.