Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Đăng ký kinh doanh và đăng doanh nghiệp là hai thủ tục pháp lý cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc thành lập. Tuy nhiên, hai thủ tục này thường rất dễ gây nhầm lẫn do tính tương tự về tên gọi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ và phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp.

Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp
Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh là gì?

Đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý về sự ra đời của chủ thể kinh doanh. Văn bản này chính là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo khoản Khoản 12 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Đăng ký doanh nghiệp là gì?

Đăng ký doanh nghiệp là bao gồm cả đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký thay đổi và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật.

Giấy phép đăng ký kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh được cấp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Có thể hiểu giấy phép kinh doanh là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giá trị pháp lý của giấy đăng ký kinh doanh và giấy đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh đều là giấy tờ mang giá trị pháp lý cao. Tuy nhiên, về mặt bản chất, đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp có tính phân biệt tương đối cao.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đã xác lập một tổ chức kinh doanh. Lúc đó tư cách của chủ thể kinh doanh đã có nhiều thay đổi so với cá nhân kinh doanh. 

Là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp, tên thương mại.

Giấy phép kinh doanh

Là sự chứng nhận, cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chủ thể kinh doanh đủ điều kiện. Ở đây tính chất là quyền cho phép.

Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp
Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh

Cả thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp đều đòi hỏi điều kiện cấp giấy chứng nhận riêng. Các điều kiện này được quy định chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, cụ thể:

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Ngành nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
  • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật
  • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh

Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Ví dụ như: kinh doanh bán lẻ thuốc lá, kinh doanh bán buôn rượu, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá…). Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Việc phân biệt được đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên của chúng tôi cung cấp những thông tin hữu dụng nhất cho các bạn về doanh nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ địa chỉ sau.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.