Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

Để có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh thì công ty buộc phải tiến hành đăng ký. Tuy nhiên một thực trạng đang diễn ra là những công ty đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh. Tức là mặc dù đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng lại không có bất kỳ hoạt động kinh doanh chính thức nào. Vậy, điều gì có thể xảy ra đối với những doanh nghiệp như thế? Nếu không kinh doanh thì có bị xử phạt hay thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Hãy cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu những vấn đề này ngay trong bài viết dưới đây.

Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

Đăng ký kinh doanh mà không kinh doanh

Có bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không?

Đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp hay ngành nghề kinh doanh nào cũng đều phải đăng ký. Nếu giấy phép kinh doanh thì áp dụng cho một số ngành nghề thì giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thủ tục đăng ký lại là yếu tố bắt buộc. Vì đây là loại văn bằng tương đối quan trọng nên việc đăng ký mà không kinh doanh sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ. Cụ thể tại Điều 211 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

– Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

– Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

– Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

– Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Có thể thấy việc doanh nghiệp tự ý không kinh doanh hay tạm ngừng kinh doanh quá thời hạn có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu vậy tức công ty đăng ký nhưng không kinh doanh sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thực hiện theo thủ tục tại Điều 200 Luật này. Việc không có bất kỳ hoạt động nào trong 1 năm thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị thu hồi.

Giải thể khi đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp. Theo đó Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân. Quyết định của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy khi đăng ký nhưng không kinh doanh và bị thu hồi giấy chứng nhận thì doanh nghiệp có thể phải giải thể. Lúc đó mọi hoạt động của doanh nghiệp buộc phải chấm dứt và không còn cách nào khác phục. Lưu ý khi giải thể doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnam về trường hợp đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh. Để biết cụ thể hơn, vui lòng liên hệ các cách thức dưới đây để được thông tin chi tiết.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.