Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH đang là mô hình kinh doanh được các tổ chức, cá nhân hướng đến để xây dựng sự nghiệp cho mình. Bởi lẽ loại hình doanh nghiệp này sở hữu những ưu điểm về hệ thống quản lý và cơ cấu vốn được đánh giá cao. Mô hình công ty này được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Việc tìm hiểu chính xác công ty TNHH 2 thành viên là gì cũng như cơ chế tổ chức hoạt động sẽ giúp nhà đầu tư đang có ý định thành lập công ty có sự lựa chọn phù hợp với mục đích đầu tư kinh doanh của mình.

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Quy định về công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Như đã nói loại hình công ty này được tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Cụ thể Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

– Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Với những ưu điểm về huy động vốn và cách thức quản lý mà hầu hết những người có cùng ý định thành lập doanh nghiệp đều lựa chọn công ty TNHH 2 thành viên. Mặc dù có số lượng thành viên khá tương đồng với dạng công ty cổ phần nhưng công ty TNHH 2 thành viên trở lên vẫn có những nét riêng.

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Số lượng thành viên

Thành viên trong cơ cấu công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50 thành viên.

Cơ cấu tổ chức

Mô hình tổ chức quản lý trong công ty sẽ được phân bổ và quản lý theo quy định tại Điều 55 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Về cấu trúc vốn

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Những thành viên trong công ty có nghĩa vụ góp đủ số vốn như đã cam kết theo đúng thời hạn. Trường hợp chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn thực góp.

Trách nhiệm pháp lý

Đúng như tên gọi, các thành viên của Công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các nghĩa vụ tài chính của công ty. Đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty thì các thành viên chỉ có nghĩa vụ trong trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi tài sản của công ty.

Cách thức huy động vốn

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu, không được phát hành cổ phiếu (khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Về chuyển nhượng vốn

Việc chuyển nhượng vốn của thành viên cho người không phải là thành viên công ty bị một số hạn chế nhất định bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của các thành viên còn lại trong công ty. Quy định này nhằm ngăn chặn sự gia nhập của người bên ngoài vào công ty.

Trên đây là tư vấn của Phan Law Vietnam về công ty TNHH  2 thành viên là gì? Nếu cần thêm thông tin, bạn có thể liên hệ theo các cách thức dưới đây để được giải đáp.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.