Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong số 5 loại hình doanh nghiệp của Việt Nam. Công ty cổ phần là loại hình thành lập công ty được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lựa chọn khi thành lập công ty vì những đặc điểm vốn. Tuy nhiên để hiểu bản chất công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về loại hình công ty cổ phần nhé.

Xem thêm:
Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì?
Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014
Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty cổ phần là gì?

Căn cứ theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần
Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần được hướng dânzxCông ty cổ phần có quyền lựa chọn quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác:

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức chiếm dưới 50% cổ phần thì không bắt buộc có Ban kiểm soát.
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Điều kiện để chọn mô hình này là trong Hội đồng quản trị phải có ít nhất 20% thành viên độc lập và có Ban kiểm toán độc lập trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014, điều lệ công ty có các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; Tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh gái cả phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;…

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần
Công ty cổ phần là gì? Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp của Phan Law Vietnam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định mà không cần đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu bạn thấy khó khăn để thực hiện, hãy cân nhắc dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp do Phan Law Vietnam cung cấp.

Phan Law Vietnam là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Cụ thể như tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình; soạn và nộp hồ sơ, nhận kết quả; hỗ trợ các thủ tục cần làm sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,….

Mong rằng qua bài viết trên của chúng tôi, các bạn có thêm thông tin về việc đăng ký kinh doanh. Mọi thắc mắc của quý độc giả xin hãy gửi cho chúng tôi theo thông tin sau đây.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.