Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì?

Bất cứ loại hình doanh nghiệp nào muốn gia nhập thị trường cũng đều phải đăng ký kinh doanh. Đối với công ty cổ phần cũng tương tự, cũng cần thực hiện nghĩa vụ đăng ký này. Muốn thủ tục được suôn sẻ thì người thực hiện phải biết đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì? Vì đây là nội dung quan trọng nên cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và chính xác. Hồ sơ nếu có bất kỳ sai sót nào đều dẫn đến việc đăng ký bị ảnh hưởng.

Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh

Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh

Thế nào là công ty cổ phần?

Thông qua Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 có thể hiểu công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Công ty cổ phần được đánh giá là loại hình doanh nghiệp ở hữu nhiều ưu điểm nhất. Phương thức huy động vốn đa dạng, mô hình tổ chức quản lý chặt chẽ, cơ cấu thành viên linh hoạt,… Vì vậy mà công ty cổ phần được lựa chọn đăng ký kinh doanh khá nhiều.

Đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì?

Đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì?

Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì?

Công ty cổ phần cũng như các loại doanh nghiệp khác cũng phải đăng ký kinh doanh. Tất nhiên để đăng ký thì không thể thiếu hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ theo quy định. Mỗi loại hình đều sẽ có quy định cụ thể về các loại giấy tờ trong thủ tục cần có để được phê duyệt. Đối với công ty cổ phần, nội dung này được phân định tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP). Cụ thể, hồ sơ đăng ký bao gồm cá loại giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền. Văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là thông tin cơ bản mà Phan Law Vietnam chia sẻ về vấn đề công ty cổ phần đăng ký kinh doanh cần giấy tờ gì? Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ về các cách thức dưới đây để được hỗ trợ.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.