Có bao nhiêu cách đăng ký doanh nghiệp mới?

Việc tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng như các thủ tục liên quan là việc hết sức quan trọng và được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong bài viết này, chúng tôi xin được hướng dẫn các quy trình, thủ tục cần thực hiện để đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Các bước quan trọng cần chuẩn bị khi đăng ký doanh nghiệp

Bạn cần thực hiện 4 bước quan trọng cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp thuận lợi:

Bước 1: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Việc lựa chọn loại hình công ty doanh nghiệp phụ thuộc vào nhu cầu, mục đích của bạn.

Có bao nhiêu cách đăng ký doanh nghiệp mới?
Các loại hình doanh nghiệp.

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân

Do một cá nhân đứng ra làm chủ và sẽ tự chịu trách nhiệm vô hạn về toàn bộ tài sản của mình đối với công ty/doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp đồng thời là nhà quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Thứ hai, công ty hợp danh

Đây là loại hình công ty/doanh nghiệp phải có tối thiểu 2 thành viên hợp danh (chủ sở hữu chung của công ty/doanh nghiệp, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung), ngoài thành viên hợp danh thì công ty/doanh nghiệp có thể có thành viên góp vốn. 

Thứ ba, công ty trách nhiệm hữu hạn

Gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do một tổ chức/một cá nhân làm chủ và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên phải từ 2 người trở lên và tối đa không được quá 50 người. Thành viên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn chỉ phải chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Thứ tư, công ty cổ phần

Là công ty/doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần. Cổ đông (người nắm trong tay cổ phiếu) chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.

Bước 2: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong mọi hoạt động kinh doanh, nó chi phối rất nhiều yếu tố khác. Bạn cần chuẩn bị những ngành nghề kinh doanh mà bạn dự định thực hiện kinh doanh và những ngành nghề mà bạn dự tính thực hiện kinh doanh sau này.

Ngành nghề kinh doanh sẽ phải áp dụng theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện để được thành lập, như về giấy phép kinh doanh, về vốn pháp định,…

Có bao nhiêu cách đăng ký doanh nghiệp mới?
Có bao nhiêu cách đăng ký doanh nghiệp mới?

Bước 3: Chọn địa điểm kinh doanh

Phải ở trong lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ rõ ràng được xác định gồm số nhà, tên đường, tên phường/xã/thị trấn, tên quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh hoặc TP trung ương/ tỉnh.

Lưu ý: Trụ sở công ty/doanh nghiệp không thể là khu tập thể hoặc chung cư có chức năng để ở. Khi thuê văn phòng trong tòa nhà thì bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng về giấy tờ căn hộ đó có chức năng thương mại/làm văn phòng hay không trước khi tiến hành ký hợp đồng thuê.

Bước 4: Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ thành lập công doanh nghiệp

Khi tiến hành thành lập công ty/doanh nghiệp thì các bạn cần chuẩn bị một số loại giấy tờ dưới đây tùy vào từng loại hình công ty/doanh nghiệp:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
  • GCN đăng ký đầu tư;
  • CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên công ty, của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp tại Phan Law Vietnam

Dịch vụ hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp mới của Phan Law Vietnam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định mà không cần đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu bạn thấy khó khăn để thực hiện, hãy cân nhắc dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp do Phan Law Vietnam cung cấp.

Phan Law Vietnam là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới. Cụ thể như tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình; soạn và nộp hồ sơ, nhận kết quả; hỗ trợ các thủ tục cần làm sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,….

Mong rằng qua bài viết trên của chúng tôi, các bạn có thêm thông tin về việc thủ tục đăng ký thành lập công ty năm 2021. Mọi thắc mắc của quý độc giả xin hãy gửi cho chúng tôi theo thông tin sau đây.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.