Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021

Theo quy định hiện hành, Hộ, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021 dưới đây sẽ giúp người dân có thể tự tính được số thuế của mình.

Thuế hộ kinh doanh 2021 gồm những loại thuế nào?

Theo quy định của pháp luật, hộ kinh doanh cá thể phải nộp 3 loại thuế chính sau: Lệ phí môn bài nộp theo mức thu nhập tháng; thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Các loại thuế phí này nộp căn cứ vào doanh thu hàng năm.

Ngoài các loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021
Cách tính thuế môn bài.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được miễn lệ phí môn bài bao gồm: hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định; hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mức thu đối với hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau:

  • Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
  • Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
  • Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2020 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2021 cho từng địa điểm kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại trong năm 2021 không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của hộ kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề. Hộ kinh doanh trong trường hợp này nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 tháng đầu năm 2021 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 tháng cuối năm 2021 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/01/2021. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2021. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021
Cách tính thuế hộ kinh doanh 2021.

Thuế Thu nhập cá nhân và thuế Giá trị gia tăng

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế Giá trị gia tăng (GTGT) của hộ kinh doanh được tính theo phương pháp khoán.

Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2020 đến ngày 05/12/2020, cụ thể:

  • Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
  • Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.
  • Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (việc áp dụng mẫu tờ khai theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC sẽ được thực hiện cho đến khi Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai mới thay thế).

Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với hộ kinh doanh là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Mong rằng qua bài viết trên của chúng tôi, các bạn có thêm thông tin về việc thuế hộ kinh doanh 2021. Mọi thắc mắc của quý độc giả xin hãy gửi cho chúng tôi theo thông tin sau đây.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.