Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể đơn giản nhất năm 2020.