So sánh điểm khác nhau giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Ở Việt Nam, ngoài các loại hình tổ chức kinh doanh là Công ty, thì hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là hai loại hình phổ biến nhất. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa phân biệt được hai loại hình này. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi sẽ giúp các bạn phân biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm:
Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Điều lệ công ty cổ phần mới nhất năm 2020
Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Chủ thể của hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

So sánh điểm khác nhau giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân
So sánh điểm khác nhau giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ. Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ góp toàn bộ vốn, tự chịu toàn bộ lợi ích, trách nhiệm. Điều kiện làm chủ của doanh nghiệp tư nhân là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có thể là người nước ngoài nhưng phải thỏa mãn các điều kiện về hành vi thương mại do pháp luật đất nước đó quy định.

Đăng ký hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Phòng đăng ký kinh doanh.
Đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Hộ kinh doanh khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp chỉ phải đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh thực hiện việc đăng ký kinh doanh ở cơ quan cấp huyện và không có con dấu

Đối với doanh nghiệp tư nhân, việc tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh là bắt buộc trong mọi trường hợp và phải tuân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Doanh nghiệp tư nhân thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu theo quy định của pháp luật.

Quy mô hoạt động kinh doanh của hộ cá thể và doanh nghiệp tư nhân

Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, kinh doanh buôn bán phải lựa chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh, có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nếu buôn bán lưu động, kinh doanh ngoài địa điểm kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế, quản lý kinh doanh…

Doanh nghiệp tư nhân có quy mô hoạt động lớn hơn, không giới hạn quy mô hoạt động, vốn điều lệ và địa điểm kinh doanh.

Trên đây là bài viết về việc phân biệt Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai loại hình kinh doanh này cũng như hiểu biết rõ hơn về pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. Mọi thắc mắc của quý độc giả xin gửi cho chúng tôi theo thông tin sau

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.