Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào là thắc mắc của nhiều người. Đây là loại hình doanh nghiệp với nhiều ưu điểm, phù hợp với quy mô kinh doanh nhỏ hoặc vừa. Số lượng thành viên không quá nhiều nên cơ cấu tổ chức đơn giản, việc điều hành công ty thuận lợi hơn.

Đặc điểm của loại hình thành viên TNHH 2 thành viên là gì?

Dựa trên quy định Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những đặc điểm sau:

Công ty/doanh nghiệp bắt buộc phải có ít nhất 02 thành viên và có tối đa không được quá 50 thành viên. Thành viên công ty/doanh nghiệp có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trong thực tế, các thành viên này thường có mối liên hệ rất mật thiết và chặt chẽ với nhau.

Việc chuyển nhượng số vốn của các thành viên cho chủ thể khác không phải là thành viên công ty/doanh nghiệp bị hạn chế rất nhiều bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của các thành viên còn lại trong công ty/doanh nghiệp (tham khảo Điều 52, 53, 54 Luật Doanh nghiệp 2014)

Các thành viên của công ty/doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty/doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty/doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên như thế nào?
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tối thiểu 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có bộ máy cơ cấu tổ chức như sau:

  • Hội đồng thành viên (HĐTV): Gồm tất cả các thành viên công ty, là bộ phận có quyền quyết định cao nhất trong ở trong công ty/doanh nghiệp. Kỳ họp của HĐTV bắt buộc phải được ghi rõ trong điều lệ công ty/doanh nghiệp nhưng ít nhất là mỗi năm phải được họp một lần.
  • Chủ tịch của HĐTV: Là một thành viên được bầu từ HĐTV. Chủ tịch của HĐTV có thể đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty.
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Điều hành hoạt động công ty, chịu trách nhiệm trước HĐTV.

Lưu ý: Nếu công ty/doanh nghiệp có từ 11 thành viên trở lên thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát trong công ty.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty/doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên được thành lập bởi ít nhất là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên. Bên cạnh đó, cũng cần đáp ứng những điều kiện sau:

Thứ nhất, về tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp/công ty không được phép trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với doanh nghiệp/công ty khác đã thực hiện đăng ký trên cùng địa bản tỉnh, thành phố.

Khi đặt tên doanh nghiệp/công ty bắt buộc phải được viết bằng tiếng Việt, kèm theo đó là chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và phải có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Thứ hai, về trụ sở của doanh nghiệp/công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp là phải ở trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam, có địa chỉ được xác định cụ thể

Lưu ý 1: Khi chỗ đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ 

Lưu ý 2: Khi địa chỉ dự định thuê làm trụ sở văn phòng trong tòa nhà thì cần kiểm tra xem giấy tờ căn chung cư đó có chức năng để thương mại/làm văn phòng không trước khi thực hiện ký hợp đồng thuê.

Thứ ba, về ngành nghề kinh doanh

Tuỳ từng ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp/công ty phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký và/hoặc sau khi đăng ký kinh doanh, ví dụ như: kinh doanh những ngành nghề yêu cầu mức vốn pháp định thì công ty/doanh nghiệp đó phải chứng minh họ có số vốn pháp định theo luật định trước khi đăng ký kinh doanh… 

Trên đây là những vấn đề khái quát về điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên và các vấn đề liên quan. Nếu quý khách muốn được giải đáp thắc mắc hay tư vấn về thì có thể liên hệ với chúng tôi. Vui lòng liên hệ qua website https://phan.vn hoặc theo địa chỉ dưới đây để được giải đáp.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.