Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2021

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật được hiểu như thế nào? Kinh doanh dịch vụ kế toán cần lưu ý những gì? Bài viết này sẽ làm rõ hơn các thông tin về dịch vụ kế toán cho các bạn.

>>> Xem thêm đăng ký hộ kinh doanh: Đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Hộ kinh doanh là gì? 

Hộ kinh doanh cá thể là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Khái niệm kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật kế toán 2015, kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật kế toán 2015 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2021
Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2021.

Kế toán là một trong những công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nên việc tìm đến một công ty dịch vụ kế toán là một giải pháp khá hữu hiệu. Hiện nay, không quá khó để tìm được một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. 

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ theo Luật Kế toán 2015, Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 65 cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2021
Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2021.
  • Hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

Phan Law Vietnam là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể, bao gồm cả hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Mong rằng qua bài viết trên của chúng tôi, các bạn có thêm thông tin về việc đăng ký hộ kinh doanh. Mọi thắc mắc của quý độc giả xin hãy gửi cho chúng tôi theo thông tin sau đây:

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: info@phan.vn

Comments are closed.