Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế có khác nhau không?