Doanh nghiệp thương mại điện tử là gì?

Với sự phát triển của internet, thương mại điện tử nổi là là một ngành nghề kinh doanh đầy tiềm năng và cũng chứa nhiều rủi ro. WTO có định nghĩa chung “Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán hoặc giao hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử”. Làm thế nào để có thể đăng ký một doanh nghiệp thương mại điện tử để gia nhập cuộc chơi công nghệ này? Cùng tìm hiểu ngay trong nội dung bài viết dưới đây của Phan Law Vietnam.

Thương mại điện tử là ngành nghề hết sức đặc biệt

Thương mại điện tử là ngành nghề hết sức đặc biệt

Định nghĩa về hoạt động thương mại điện tử

Để thành lập doanh nghiệp thương mại điện tử ở Việt Nam, bạn cần nắm được thông tin về ngành nghề này theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

“Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.”

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử bao gồm: Website thương mại điện tử bán hàng và Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Website đấu giá trực tuyến;
 • Website khuyến mại trực tuyến;
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

Có 04 nguyên tắc khi hoạt động thương mại điện tử mà bạn cần biết. Các quy tắc đó bao gồm:

 • Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử
 • Nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử
 • Nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử
 • Nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thương mại điện tử
Không phải bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào cũng được kinh doanh thương mại điện tử

Không phải bất cứ hàng hóa, dịch vụ nào cũng được kinh doanh thương mại điện tử

Hoạt động hàng hóa nào không được kinh doanh thương mại điện tử?

Doanh nghiệp thương mại điện tử phải tuân thủ theo quy định hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BTC, về hoạt động kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử bao gồm:

“1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế kinh doanh sau:

a) Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

b) Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

c) Rượu các loại;

d) Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;

đ) Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

2. Thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.”

Trách nhiệm thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Để có thể hoạt động doanh nghiệp thương mại điện tử, bạn cũng cần biết trách nhiệm của mình là gì. Ngoài hoạt động kinh doanh, bạn cần đảm bảo được các trách nhiệm sau:

 • Tuân thủ các quy định tại Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin khi sử dụng dịch vụ
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh
 • Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 • Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Chi tiết hơn về doanh nghiệp thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý liên quan, hãy trực tiếp trao đổi với đội ngũ luật sư của Phan Law Vietnam thông qua phương thức liên hệ dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 – 1900.599.995
Email: info@phan.vn

Comments are closed.