Vì sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân?