Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư

Thông thường mọi người đều nghĩ thủ tục đăng ký kinh doanh bắt buộc phải tiến hành ở Sở kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, trên quy định pháp luật thực tế không phải bất kỳ trường hợp nào cũng đều tiến hành thủ tục này tại Sở kế hoạch đầu tư. Đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư chỉ áp dụng cho đa số các doanh nghiệp theo quy định. Chi tiết hơn về vấn đề này, mời bạn tham khảo thêm nội dung pháp lý mà Phan Law Vietnam chia sẻ ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

Các trường hợp không thực hiện đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT

Đối với hoạt động kinh doanh hình thức hộ gia đình

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh kinh doanh được hiểu là:

“…do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Để thành lập hộ kinh doanh, người thành lập gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự kiến hoạt động kinh doanh. Như vậy, trường hợp này bạn gửi hồ sơ đến Phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chứ không phải Sở kế hoạch đầu tư.

lua-chon-dia-diem-dang-ky-kinh-doanh

Lựa chọn địa điểm đăng ký kinh doanh phù hợp

Đối với các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt

Theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.”

Đối với trường hợp này, bạn không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Chỉ cần đảm bảo các yêu cầu chung về hoạt động kinh doanh không đăng ký theo quy định của pháp luật.

Tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh

Nếu bạn không thuộc một trong hai trường hợp trên, bạn vẫn phải đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư. Trước hết bạn phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty
  • Danh sách thành viên, cổ đông
  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông, người đại diện tổ chức là cá nhân
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức 
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp một bộ đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Để được hỗ trợ tốt hơn về đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư cũng như các vấn đề pháp lý doanh nghiệp khác, bạn có thể trực tiếp liên hệ Phan Law Vietnam thông qua các phương thức dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM 

Hotline: 0794.80.8888- 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.