Đăng ký kinh doanh mất bao nhiêu tiền?

Bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào muốn thành lập doanh nghiệp thì đều phải đăng ký kinh doanh. Thủ tục này sẽ được diễn ra tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vì là một dạng thủ tục hành chính Nhà nước nên thủ tục này cũng có quy định về mức phí và lệ phí. Doanh nghiệp chỉ được thông qua thủ tục khi hoàn tất đầy đủ các khoản chi phí này. Vậy đăng ký kinh doanh mất bao nhiêu tiền và bao gồm các loại phí như thế nào? Tất cả hãy cùng Phan Law Vietnam giải quyết trong bài viết dưới đây.

Đăng ký kinh doanh mất bao nhiêu tiền

Đăng ký kinh doanh mất bao nhiêu tiền?

Quy định chung về phí đăng ký kinh doanh

Một trong những điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014 chính là nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Nếu có sai sót trong vấn đề này có thể khiến doanh nghiệp bị từ chối cấp giấy chứng nhận.

Đối tượng nộp phí, lệ phí đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 215/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 130/2017/TT—BTC thì đối tượng phải nộp phí bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp

– Tổ chức, cá nhân khi sử dụng các dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp phải nộp phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Đối tượng được miễn phí, lệ phí

Do có những đặc điểm riêng biệt nên một số đối tượng được miễn trừ nghĩa vụ tài chính này. Điều 5 Thông tư 215/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 130/2017/TT—BTC quy định các đối tượng là:

– Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký

– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

– Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Trường hợp này được miễn lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nghĩa vụ này của doanh nghiệp. Cụ thể là:

– Người thành lập phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ

– Có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Phương thức thanh toán điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp.

– Phí sử dụng dịch vụ điện tử không được tính trong phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Khi phát sinh lỗi giao dịch thì liên hệ với tổ chức trung gian để được giải quyết.

Đăng ký kinh doanh bao nhiêu tiền?

Khi thực hiện thủ tục, doanh nghiệp cần phải hoàn tất các khoản phí, lệ phí sau đây:

– Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần

– Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 20.000 đồng/bản

– Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: 40.000 đồng/bản

– Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần

Trên đây là thông tin chung về thắc mắc đăng ký kinh doanh bao nhiêu tiền? Để biết cách tiết kiệm chi phí, bạn có thể liên hệ Phan Law Vietnam để được hỗ trợ.

PHAN LAW VIETNAM
Hotline:  0794.80.8888 – 1900.599.995
Email: info@phan.vn

Comments are closed.