Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh chịu hậu quả gì?

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh. Dù về mặt khách quan hay chủ quan, vấn đề này đều có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý khác nhau. Tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này trong nội dung bài viết dưới đây cùng Phan Law Vietnam.

khong-hoat-dong

Đăng ký kinh doanh nhưng không kinh doanh

Đối với vấn đề đăng ký kinh doanh, đã có giấy phép kinh doanh nhưng không có bất kỳ hoạt động sẽ phát sinh vấn đề về giấy phép và vấn đề về thuế. Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC, thời hạn khai thuế môn bài được tính như sau:

“Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, trong trường hợp bạn không hoạt động kinh doanh vẫn phải tiến hành thủ tục khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bạn không thực hiện đúng thời gian và thủ tục sẽ bị phạt theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế có thể sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chi tiết hơn về vấn đề này, bạn đọc có thể trực tiếp liên hệ trao đổi với Phan Law Vietnam thông qua các phương thức liên hệ dưới đây:

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 0794.80.8888 – 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.