Đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp có giống nhau?

Thuật ngữ đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp rất thường được sử dụng, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu bản chất của hai thuật ngữ này. Trên thực tế, có rất nhiều sự nhầm lẫn dẫn đến rắc rối không mong muốn trong quá trình thực hiện đăng ký kinh doanh cũng như đăng ký doanh nghiệp. Cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu sâu hơn về hai vấn đề này để thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp chính xác nhất.

Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp

Phân biệt đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh là gì?

Sự khác nhau giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp bắt nguồn từ sự thay đổi tại các văn bản pháp lý được ban hành. Thuật ngữ “Đăng ký kinh doanh” được sử dụng trong các Luật công ty 1990, Luật doanh nghiệp 1999 và cả Luật doanh nghiệp 2005. Nó có ý nghĩa là sự ghi nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý đối với một chủ thể kinh doanh được đăng ký.

Có thể thấy các thuật ngữ liên quan như: Cơ quan đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… Thuật ngữ này chỉ xoay quanh việc hình thành và tạo lập một doanh nghiệp mới về mặt bản thể. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động còn cần một loạt các hoạt động pháp lý khác đi kèm.

Để có thể phân biệt lại và định hướng tốt hơn, các nhà làm luật đã nghiên cứu và đi đến quyết định chuyển đổi lại thuật ngữ sử dụng cho các văn bản pháp luật về sau như: Nghị định 43/2010/NĐ-CP; Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP…

Đăng ký doanh nghiệp được hiểu như thế nào?

Theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, đăng ký doanh nghiệp được: “bao gồm nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với các loại hình doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.”

Phân biệt để thực hiện chính xác thủ tục pháp lý

Phân biệt để thực hiện chính xác thủ tục pháp lý

Đến Nghị định 78/2015/NĐ-CP tại khoản 1 Điều 3 có hướng dẫn định nghĩa chi tiết hơn như sau:

“Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.”

Như vậy có thể thấy, thuật ngữ “đăng ký doanh nghiệp” bao gồm trọn vẹn hơn tất cả các thủ tục liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh. Đây là sự khác biệt to lớn nhất giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp.

Hỗ trợ các hoạt động pháp lý doanh nghiệp

Để có thể hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình thành lập, xây dựng, phát triển kinh doanh Phan Law Vietnam cung cấp một số các dịch vụ như:

  • Hỗ trợ tư vấn pháp lý, định hướng trước, trong và sau khi thành lập doanh nghiệp
  • Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp. 
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý về kinh doanh, đăng ký kinh doanh,…
  • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng và bảo vệ nền tảng pháp lý doanh nghiệp
  • Các dịch vụ pháp lý khác theo nhu cầu của khách hàng.

Chi tiết hơn về đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm thông qua các bài viết của Phan Law Vietnam thông qua trang http://dangkykinhdoanhnhanh.com. Ngoài ra, đội ngũ luật sư và các chuyên viên pháp lý của Phan Law Vietnam luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thông qua các phương thức liên hệ dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 0794.80.8888 – 1900.599.995 

Email: info@phan.vn

Comments are closed.