Đăng ký kinh doanh nhà trọ như thế nào?

Kinh doanh nhà trọ là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản. Pháp luật có quy định cụ thể về cách thức đăng ký kinh doanh đối với hoạt động bất động sản, trong đó có đăng ký kinh doanh nhà trọ. Tuy nhiên, cần xác định quy mô hoạt động để lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp nhất. Để làm rõ vấn đề này, hãy cùng Phan Law Vietnam tìm hiểu thêm các quy định về đăng ký nhà trọ ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

cho-thue-tro

Lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh phòng trọ

Đăng ký kinh doanh phòng trọ theo hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

Chi tiết hơn, đối với trường hợp không cần thành lập doanh nghiệp bao gồm các đối tượng tại hướng dẫn ở Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP:

 • Mức đầu tư dưới 20 tỷ, là tài sản riêng của chủ đầu tư
 • Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.
 • Thế chấp, thu hồi nợ
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp
 • Hoạt động kinh doanh bất động sản thuộc sở hữu nhà nước
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Như vậy pháp luật quy định hai hình thức kinh doanh bất động sản rõ ràng. Đối với hoạt động cho thuê phòng trọ, việc đăng ký kinh doanh nhà trọ sẽ theo hướng kinh doanh nhỏ lẻ không phải thành lập doanh nghiệp. 

ho-tro-dang-ky-thue-tro

Hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh phòng trọ

Thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ

Để hoạt động kinh doanh nhà trọ, bạn sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh nhà trọ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh có nội dung:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lao động;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Thứ hai, bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh nhà trọ

Để hỗ trợ cá nhân, tổ chức muốn thành lập và kinh doanh theo mô hình cho thuê nhà trọ, Phan Law Vietnam cung cấp các dịch vụ pháp lý như:

 • Tư vấn, xác định khả năng kinh doanh 
 • Hỗ trợ soạn thảo và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ làm các giấy phép bắt buộc cho hoạt động kinh doanh nhà trọ
 • Các vấn đề pháp lý phát sinh: soạn hợp đồng thuê trọ, kiểm chứng độ pháp lý của bất động sản…

Chi tiết hơn về thủ tục đăng ký kinh doanh nhà trọ, bạn có thể tham khảo tại website http://dangkykinhdoanhnhanh.com. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp trao đổi cùng các luật sư của Phan Law Vietnam thông qua các phương thức liên hệ dưới đây.

PHAN LAW VIETNAM 

Hotline: 0794.80.8888- 1900.599.995

Email: info@phan.vn

Comments are closed.