Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý mà pháp luật đã đề ra nhiều cách thức tiến hành khác nhau. Trước đây doanh nghiệp chỉ có thể đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nhưng giờ đây thủ tục này còn có thể thực hiện thông qua website trực tuyến. Người tiến hành có thể đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số hoặc bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Riêng với hình thức đăng ký bằng chữ ký số thì vẫn được nhiều người ưu tiên sử dụng hơn vì tính tiện lợi của nó.

Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Quy định về đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Pháp luật hiện hành nói chung và Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP) có quy định về việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo Điều 13 của Nghị định này thì Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Đồng thời Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Có hai hình thức chính để có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bao gồm:

– Sử dụng chữ ký số công cộng

– Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Trong đó chữ ký số công cộng đã được định nghĩa tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP). Cụ thể đây là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Người thực hiện có thể dùng dạng chữ ký này để thực hiện các thao tác nộp đơn để chờ xét duyệt yêu cầu đăng ký doanh nghiệp mà không cần trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số

Trình tự đăng ký sử dụng chữ ký số

Trình tự đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số công cộng

Qúa trình đăng ký doanh nghiệp này được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP). Theo đó quá trình này sẽ được thực thi theo các bước sau:

– Bước 1: Cá nhân kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký và nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trường hợp hồ sơ đủ Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Toàn bộ quá trình này sẽ được diễn ra tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Lưu ý rằng hồ sơ được nộp cũng sẽ bao gồm các loại giấy tờ như khi nộp trực tiếp. Tuy nhiên những giấy tờ đó phải được chuyển về dạng điện tử để tải trực tiếp lên hệ thống.

Trên đay là hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số của Phan Law Vietnam. Để biết chi tiết hơn, bạn có thể liên hệ Phan Law Vietnam để được hỗ trợ.

PHAN LAW VIETNAM

Hotline: 0794.80.8888

Email: info@phan.vn

Comments are closed.