Giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh – Đăng ký kinh doanh nhanh