Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH – Đăng ký kinh doanh nhanh