Cá nhân nước ngoài thành lập doanh nghiệp – Đăng ký kinh doanh nhanh