Công ty có vốn 100% từ nước ngoài – Đăng ký kinh doanh nhanh