Những việc kế toán cần làm khi công ty mới thành lập – Đăng ký kinh doanh nhanh